Miguel Rodríguez Méndez

Profesor do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Vigo

REDEUniversidade de Vigo
Nesta páxina web atoparás unha breve descrición dos meus intereses académicos, resultados e a miña axenda de investigación actual.

O meu obxectivo é dar resposta a diferentes cuestións relacionadas co deseño das políticas públicas e as súas consecuencias (para a industria, os fogares e o medio ambiente).

As políticas analizadas poden ser clasificadas en diversos campos:

      - Intensidade e eficiencia aplicadas á enerxía e ó medio ambiente
      - Políticas contra o cambio climático: imposición, dereitos de emisión
      - Política Fiscal
      - Métodos de simulación en economía (equilibrio xeral, econometría, etc.)
Miguel Rodríguez
E-mail: miguel.r@uvigo.es | Teléfono: +34 988 368760 / +34 986 812505